So sánh sản phẩm
Đăng nhập hệ thống


Đăng ký
Kiểm tra đơn hàng

Mã đơn hàng

Email

  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
United States
Điện hoa quốc tế - Gửi hoa đi nước ngoài với hơn 150 nước trên thế giới.
 

Điện hoa quốc tế đến/đi Mỹ :  Dien hoa quoc te den/ toi United States : Gửi hoa đến Mỹ

Điện hoaĐiện hoa quốc tế đến/đi Mỹ :  Dien hoa quoc te den/ toi United States : Gửi hoa đến Mỹ
United States có các thành viên thuộc hiệp hội điện hoa quốc tế và đối tác của mạng lưới hoa tươi toàn cầu.Dịch vụ điện hoa đến United States sẽ được thực hiện bởi thành viên tại United States gần địa chỉ giao nhất, đạt tiêu chuẩn và đúng quy trình của hệ thống.
 

 

Quý vị có thể kiểm tra thời gian tại quốc gia bạn muốn chuyển điện hoađiện hoa đến ( thông qua dịch vụ dien hoa quoc te của Hoa Tươi 1080 ) tại link dưới đây:

 

Kiểm tra thời gian tại Mỹ, chọn theo từng bang/Check time at: Click here

 

Our network of local, expert florists across the globe can deliver beautiful flowers on your behalf - we even have same day delivery available.

For same day delivery (Mon - Fri) please place your order by 5.00pm UK time. For Saturday same day delivery please place your order by 3pm UK time. Please note: Delivery is not guaranteed on Sundays and legal holidays. To ensure a successful delivery is made to PO Box numbers and rural route addresses, it is essential that a contact telephone number for the recipient is provided. A gift delivered in its own container (such as a flower arrangement or flowers in a vase) is recommended for delivery to; a funeral parlour, hotel, ship, hospital, business location, church or public place. Funeral tributes will ALWAYS be delivered to the funeral parlour and not to the home of the deceased. When placing your funeral order, please advise the name of the deceased.

 

Tag: dien hoa quoc tedien hoa quoc te toi Mydien hoa quoc te toi Hoa Kygui hoa toi Mygửi hoa tới Mỹ,điện hoa quốc tế,điện hoa quốc tế đi Mỹđiện hoa quốc tế tới Mỹđiện hoa quốc tế tới Hoa Kỳgui hoa den My

Hiển thị
sắp xếp
Khoảng giá
Ðang t?i d? li?u

Top